Archive

Početkom srpnja 2017. godine započeta je rekonstrukcija antičkog svoda nedaleko od samostana sv. Rafala u Solinu, te arheološka istraživanja. Radove je financirao grad Solin. Za voditelja građevinskih radova imenovan je Tomislav Galiot kamenoklesarski tehničar s položenim majstorskim ispitom, dok je arheološka istraživanja obavila naša tvrtka. Rekonstrukcijom je predviđeno vraćanje dijela antičkog svoda u njegovo ranije stanje te stabilizaciju ostatka svoda. Prilikom rekonstrukcije korištene su kamene ploče...

Saznajte više

Osijek – P.T.F

faza zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji buduće zgrade Prehrambeno – tehnološkog fakulteta, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku provedena su od lipnja do kolovoza 2017. godine. Predmetna lokacija nalazi se u sklopu sveučilišnog kampusa u Osijeku na dijelu k.č. 6660/1 k.o. Osijek. Prema projektu zgrada zatvara pravokutnik dužine 75 m i širine 45 m, te je dužom stranom orijentiran u smjeru istok - zapad. Tijekom zaštitnih...

Saznajte više

U sklopu radova proširenja kanalizacijske mreže aglomeracije Kaštela-Trogir  u mjestima K. Kambelovac i K. Gomilica proveden je arheološki nadzor. Za voditelja arheološkog nadzora imenovana je Sanda Vučičić, mag.arch. Nadzor je obavljen u periodu od mjeseca veljače do mjeseca svibnja 2017. godine. Zona arheološkog nadzora obuhvaća dio trase koji prolazi kroz Kaštel Kambelovac u dužini 657 m. Trasa se nalazi u Ulici Ribola koja se pruža od...

Saznajte više

Grab – nadzor

Tijekom siječnja i veljače 2017. godine obavljen je arheološki nadzor u sklopu radova na rekonstrukciji županijske ceste Ž-6082 na dionici Grab-Gaz na području grada Trilja. Investitor radova je bila Županijska uprava za ceste Split. Za voditelja arheološkog nadzora imenovan je Slavko Galiot, dipl. arheolog. U arheološkom nadzoru sudjelovala je i Barbara Talaja, bacc arheol. Radovi nadzora obavili su se pod konzervatorskim nadzorom arheologinje Dubravke Čerine...

Saznajte više

Prilikom rekonstrukcije raskrižja ŽC 6082 – Ulice hrvatskih branitelja, ŽC 61234 i LC 67040 u mjestu Otok pronađeni su ostaci grobne arhitekture. Zaštitna arheološka istraživanja provedena su tijekom ožujka 2017. godine. Istraživanje je financirano od strane Županijske uprave za ceste, Split. Voditelj arheoloških istraživanja bio je Srđan Đuričić, mag. arheol. Istraživanjem je evidentirano 22 stratigrafske jedinice. Od toga evidentirano je 5 slojeva, 3 zapuna, 3 ukop,...

Saznajte više

Marusinac

U periodu od 10. do 13. ožujka 2017. godine tvrtka Delmat Galiot d.o.o.  obavila je zaštitna arheološka istraživanja na području zone B zaštićenog arheološkog nalazišta Marusinac koje je upisano u Registar u kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z -  6578. Istraživanja su provedena  na temelju Rješenja Konzervatorskog odjela u Splitu; Klasa: UP/I 612-08/17-08/0079 Ubroj: 532-04-02-15/13-17-2. Sredstva su osigurana od strane vlasnika katastarske čestice. Lokalitet se...

Saznajte više

Tijekom studenog i prosinaca 2016. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokaciji „Maglića greb“ između mjesta Tijarica i Aržano. Istraživanja su provedena u sklopu proširenja i rekonstrukcije ŽC 6135 Cista Velika – Dobranje i LC 67097 Dobranje – Tijarica. Radove je financirala Županijska uprava za ceste Split. Zaštitnim istraživanjima razgrađen je ogradnog zida koji je flankirao grobnu gromilu i sam grob, a nakon toga je...

Saznajte više

U periodu od kolovoza do prosinca 2016. godine provedeno je zaštitno arheološko istraživanje na lokaciji buduće zgrade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u sklopu sveučilišnog kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Predmetna lokacija nalazi se na jugo-zapadnom dijelu k.č. 6660/1 k.o. Osijek. Naručitelj istraživanja bilo je Sveučilište J. J. Strossmayera, za korisnika Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Istražene promjene interpretirane su kao: ukopane...

Saznajte više

Tijekom izgradnje Temeljnog cjevovoda Sikirevci – Oprisavci u Brodsko – posavskoj županiji. Provedena su arheološka istraživanja na 10 zaštićenih i registriranih kulturnih dobara – arheoloških nalazišta, koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i to: Bicko Selo, arheološki lokalitet „Veliki Brijeg“, Oprisavci, arheološki lokalitet „Žabljača“, Oprisavci, arheološko nalazište „Vrtovi“, Sredanci, arheološko nalazište „Bebrinske“, Stružani, arheološki lokalitet „Vrtlovi“, Stružani, arheološko nalazište „Vrtlovi – Kućišta – Veliki...

Saznajte više

Tijekom ožujka i travnja 2016. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza u Tovarniku. Investitor radova je bilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Arheološko nalazište nalazi se oko 2 km istočno od središta naselja Tovarnik i smješteno je između graničnog prijelaza Tovanik (Republika Hrvatska) i graničnog prijelaza Šid (Republika Srbija). Zaštitna istraživanja obavljena su u dvije faze. U prva faza istražni su grobovi i...

Saznajte više