Arheologija

Delmatgaliot > Arheologija

Čime se bavimo?

Osnovne djelatnosti naše tvrtke su arheološka istraživanja i kamenoklesarske usluge. Naše višegodišnje iskustvo na polju arheologije kao i broj uspješno izvršenih projekata govore u prilog našoj stručnosti i uspješnosti.

 

Među značajnijim istraživanjima su zaštitna arheološka istraživanja u Dioklecijanovoj palači, na lokalitetima Salona, Rižinice, Sutilija, Mursa, Vinkovci, Marusinac… Uz zaštitna arheološka istraživanja različitih opsega, kompleksnosti izvođenja i od strane različitih investitora, proveli smo i brojne trenerske preglede, arheološke nadzore kao i sondažna arheološka istraživanja. Ujedno izveli smo više zaštita nepokretnih kulturnih dobara. Kompleksnost kao i različitost naših izvršenih projekata pružili su našim arheolozima sva potrebna terenska znanja kao i znanstveno iskustvo. U sklopu arheoloških istraživanja provodimo sve potrebno dokumentiranje kao i obradu pronađenih predmeta te u konačnici pisanje i objavu stručnih izvještaj.

KONTAKTIRAJTE NAS

Sofisticirana oprema

Oprema za dokumentiranje nalazišta i nalaza

Za dokumentiranje koristimo geodetsku opremu od koje posjedujemo diferencijalni GPS „Trimble – R8“ te nivelir. Foto dokumentiranje obavljamo digitalnim fotoaparatima, kamerama dok za zračne snimke koristimo bespilotnu letjelicu Phantom 3 Professional

Alati

Posjedujemo sve potrebne alate i opremu za izvođenje arheoloških istraživanja različite kompleksnosti

Partneri

U više projekata surađujemo s brojnim partnerima kako bi izvršili sto preciznija
istraživanja (Geoarheo d.o.o., Kaducej d.o.o., Brodska Posavina d.d., Consult kop d.o.o., Geo Bazis d.o.o, Antropološki institut, Institut Ruđer Bošković, Restauratorski zavod Split…)

Usluge arheoloških istraživanja:

 

– Sondaža i probna istraživanja
– Zaštitna i sustavna istraživanja
– Terenski pregled/rekognostiranje
– Arheološki nadzor
– Reambulacija
– Podvodna arheologija
– Zaštitna nepokoretnog kulturnog dobra

 

 

Ostale arheološke usluge:

 

– Aero-fotogrametrijsko dokumentiranje arheoloških nalazišta i lokaliteta
– Izrada cjelokupne nacrtne dokumentacije postupaka arheoloških istraživanja kroz terensko dokumentiranje svih stratigrafskih jedinica geodetskim i fotogrametrijskim instrumentima, arheološko kotiranje svih faza istraživanja, postupci fotogrametrijskog snimanja na arheološkim lokalitetima, uredska obrada cjelokupne arheološke dokumentacije u specijaliziranim softverima i programima u apsolutnim koordinatama državnog geodetskog sustava i 3D modelima za digitalnu i grafičku prezentaciju
– Obrada arheološke građe, postupci konzervacije i restauracije arheoloških artefakata i nalaza
– Rad na zaštitnim spomenicima pod UNESCO-om ( Dioklecijanova palača, stećci u Cisti )
– Radovi na tradicionalnim objektima ( etnologija ) – razgradnja i ponovna gradnja tradicionalne bunje, razgradnja gromile sa stećkom i izmještanje na novu likaciju

Ljudski potencijal:

 

– Doktorand arheoloških znanosti
– Magistar arheologije
– Diplomirani arheolog
– Apsolvent arheologije ( dokumentarist )
– Bacc. arheologije
– Raspolaganje : – ovlašteni inženjeri geodezije;
– konzervator – restaurator na kamenoj plastici

– Suradnje : – Antropološki institut u Zagrebu
– Restauratorski zavod u Splitu

 

Reference:

 

– HAC d.o.o. Zagreb, Hrvatske vode Zagreb, Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb,
Županijska uprava za ceste Split, Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, Hrvatske ceste
d.o.o. Zagreb, PZC Split d.d., RH Ministarstvo financija, Zagreb, Fakultet
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište
J.J.Strossmayera u Osijeku,…

Zanimaju Vas naše usluge? Obratite nam se!

Za najbrže informacije nazovite odmah: 098 448 755 ili pošaljite upit.

KONTAKTIRAJTE NAS