Archive

Tijekom siječnja 2015. g. provedeno je zaštitno arheološko istraživanja na arheološkom nalazištu AN 6: Maslinik, zbog potrebe rekonstrukcije državne ceste D8, dionica Solin – Plano, poddionica Kaštel Gomilica - Kaštel Stari. U prostoru se ističe korito bujice/potoka omeđeno suhozidima, usmjerena je sjeveroistok -jugozapad, odnosno od padina Kozjaka prema moru. Sačuvan je dio potoka dužine oko 60 m, a suhozidine koje ga flankiraju su relativno dobro sačuvane....

Saznajte više

AN 5 – BUNAR

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Bunar na Glavičinama u mjestu Kaštel Lukšić započela su početkom siječnja i trajala su do početka veljače 2015. godine.  Lokalitet se nalazi iznad mjesta Kaštel Lukšića, desetak metara sjeverno od državne ceste D8, dionica Kaštel Sućurac-Plano. Sam bunar  s betonskim koritom smješten je ispod vapnenačke grede koja se pruža u smjeru istok- zapad a čiji su strmi dijelovi omeđeni podzidima. Arheološkim...

Saznajte više

Od 29. siječnja do 16. veljače 2015. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Rimski put u Kaštel Gomilici. Lokalitet se nalazi u Kaštel Gomilici oko 100 m sjeverno od državne ceste D8, dionica Kaštel Sućurac-Plano, poddionica Kaštel Gomilica-Kaštel Stari. Provedena istraživanja nalaze se na trasi buduće pristupne ceste i zauzimaju prostor puta i okolni čestica Osnovu terena čini prostor puta i okolne strukture vezane...

Saznajte više

AN 1 – BUJICA

U  periodu od 14. siječnja do 29.siječnja 2015. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu AN 1 – Bujica na prostoru Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilica. Osnovu lokaliteta Bujice čine dva masivna paralelna suhozida usmjereni sjever jug napravljeni od lomljenog kamenja različitih dimenzija. Ispunu sačinjava manje kamenje veličine oko 10 cm izmiješano sa zemljom. Istočno i zapadno od suhozida evidentirano je 7 manjih podzida napravljenih...

Saznajte više